Coffee time is any time

Симбиотски мрежи за одржливо управување со органски отпад

Финалната виртуелна конференцијата на проектот Симбиотски мрежи за одржливо управување со органски отпад ќе се одржи на 18-ти декември, петок, со почеток од 11:00 часот.

Формалниот дел на настанот ќе започне со обраќање на Министерот за локална самоуправа Горан Милевски, претставникот од делегацијата на ЕУ во Скопје – Карл Гиачинти, претставниците на Општина Битола – советничките Татјана Крнчева и Ристенка Алтипармаковска, градоначалникот на Оштина Новачи Љубе Кузманоски и директорот на ЈП Комуналец – Панде Богоевски.

Во работниот дел на настанот ќе се промовираат резултатите од реализираниот СИМБИОЗА проект спроведен, според концептот индустриска симбиоза. Се воспостави интегрирано, одржливо, управување со био отпад и се лансира платформата за размена на органски отпад помеѓу партнерските региони Битола и Новаци од Република Северна Македонија и Западна Македонија во Грција.

Симбиотски мрежи за одржливо управување со органски отпад

Резултатите од проектот ќе ги презентираат партнери од Република Северна Македонија и Република Грција, Билјана Лукиќ Танчевска проектен менаџер од Јавно претпријатие КОМУНАЛЕЦ Битола, како водечки партнер; претставник од асоцијацијата за Управување со отпад во Западна Македонија, Грција ДИАДИМА С.А. Кожани; Дејан Петровски проектен менаџер од Јавно претпријатие за комунални работи КомуналнаА Хигиена Новаци; Теодора Тскоу од Инополис Центар за иновации и култура од Патра; Александра Атанасовска проектен менаџер од Движење за околината Молика ДОМ Битола и претставник од Националниот Технички Универзитет Атина.

Проектот СИМБИОЗА ги разви и ги промовира симбиотските мрежи кои ги спојуваат компаниите и институциите, ја унапреди прекуграничната соработка за ефикасно користење на ресурсите и ги поврза компаниите во размена на материјали на еколошки одржлив начин.

Сите партнери, релеватни институции и поддржувачи на проектот конференцијата ќе ја збогатат со резултати, информации и нови насоки во оваа област.

Активно може да се следи конференцијата на социјалните мрежи во живо на Facebook, Twitter и YouTube.

Овој проект е ко-финансиран од страна на Европската Унија и двете земји учеснички во рамките на Првиот повик на Интеррег ИПА Програмата за прекугранична соработка Грција – Република Северна Македонија 2014-2020.

Можеби ќе ве интересира