Tag: корона

Битолска млекара

Битолска млекара, предвремено го плати данокот на добивка во вредност од 15 милиони денари и со финансиска донација за Клиничката болница Битола

Битолска млекара изврши предвремено плаќање на вкупните аконтативни обврски за данок на добивка за тековната 2020 година во висина од ...